CBTT - NQ17 - 2017 HĐQT V/v Cầm cố/Thế chấp KS TTC Cần Thơ cho các khoản vay

Vui lòng xem file đính kèm