Thông báo V/v Thực hiện kế hoạch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30/04 - 01/05/2016

Phòng Tổng hợp kính thông báo đến toàn thể CBNV Thông báo số 09/2016/TB-TTCT ngày 01/04/2016 V/v Thực hiện kế hoạch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30/04 – 01/05/2016.

Vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm.